Община Русе

Номер: 2015-040
Публикувано на: 26.05.2015 г. | 13:58:36 ч.
Строителство на обект: Открит паркинг в УПИ VI-3759, кв. 300 /ПИ 63427.2.5403 по КККР/ по ул. „Майор Узунов“, гр. Русе, общ. Русе.
Процедура: Публична покана
Print
Email

Изтегли
Качено на: 26.05.2015 г. | 14:22:37 ч.
Публична покана
Изтегли
docx / 31.85 KB
Качено на: 26.05.2015 г. | 14:22:37 ч.
Образец №1
Изтегли
doc / 48.50 KB
Качено на: 26.05.2015 г. | 14:22:37 ч.
Образец №3
Изтегли
doc / 89.50 KB
Качено на: 26.05.2015 г. | 14:22:37 ч.
Технически условия
Изтегли
docx / 38.09 KB
Качено на: 26.05.2015 г. | 14:22:37 ч.
Проект на договор
Изтегли
jpg / 2.70 MB
Качено на: 26.05.2015 г. | 14:22:37 ч.
Количествена сметка 1
Изтегли
jpg / 1.16 MB
Качено на: 26.05.2015 г. | 14:22:37 ч.
Количествена сметка 2
Изтегли
opdoc / 48.50 KB
Качено на: 26.05.2015 г. | 14:27:50 ч.
Образец №2
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот