Община Русе

Номер: 2015-038
Публикувано на: 25.05.2015 г. | 15:30:53 ч.
Разработване на цикли за синхронизиране на 3 светофарни уредби. Предметът на настоящата поръчка се изпълнява в рамките на Компонент 3 от проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе”, който се изпълнява по ОП „Регионално развитие” 2007-2013
Процедура: Публична покана
Print
Email
Изтегли
Качено на: 25.05.2015 г. | 15:33:58 ч.
Публична покана
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот