Община Русе

Номер: 2015-037
Публикувано на: 21.05.2015 г. | 16:19:53 ч.
``Подиум към съществуваща външна сглобяема сцена с максимално ниво на съвместимост за нуждите на ОП „Русе арт“
Процедура: Публична покана
Print
Email
Изтегли
rar / 46.39 KB
Качено на: 21.05.2015 г. | 16:19:53 ч.
договор и приложения
Изтегли
Качено на: 21.05.2015 г. | 16:21:07 ч.
публична покана
Изтегли
pdf / 67.88 KB
Качено на: 9.06.2015 г. | 11:11:32 ч.
протокол
Изтегли
pdf / 248.84 KB
Качено на: 25.06.2015 г. | 14:23:52 ч.
договор и приложения
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот