Община Русе

Номер: 2015-036
Публикувано на: 15.05.2015 г. | 16:35:43 ч.
Специфична експертна помощ за нуждите на Проект „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год., в Община Русе“, със сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.2.15-0005-C0001
Процедура: Договаряне без обявление
Print
Email
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот