Община Русе

Номер: 2015-035
Публикувано на: 15.05.2015 г. | 15:24:32 ч.
„Разработване на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Община Русе за периода 2015-2020 г.“
Процедура: Публична покана
Print
Email

Изтегли
Качено на: 15.05.2015 г. | 15:30:05 ч.
Публична покана
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот