Община Русе

Номер: 2015-034
Публикувано на: 5.05.2015 г. | 16:25:25 ч.
“Проектиране и изпълнение на първостепенна веломрежа“ гр. Русе проект: „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Изтегли
1pdf / 1.67 MB
Качено на: 5.05.2015 г. | 16:47:41 ч.
Приложение №1
Изтегли
2pdf / 269.66 KB
Качено на: 5.05.2015 г. | 16:47:41 ч.
Приложение №2
Изтегли
11pdf / 6.48 MB
Качено на: 5.05.2015 г. | 16:47:41 ч.
Приложение №3
Изтегли
11pdf / 8.27 MB
Качено на: 5.05.2015 г. | 16:47:42 ч.
Приложение №4
Изтегли
11pdf / 6.50 MB
Качено на: 5.05.2015 г. | 16:47:42 ч.
Приложение №5
Изтегли
11pdf / 8.63 MB
Качено на: 5.05.2015 г. | 16:47:42 ч.
Приложение №6
Изтегли
11pdf / 8.33 MB
Качено на: 5.05.2015 г. | 16:47:42 ч.
Приложение №7
Изтегли
11pdf / 7.48 MB
Качено на: 5.05.2015 г. | 16:47:42 ч.
Приложение №8
Изтегли
11pdf / 7.40 MB
Качено на: 5.05.2015 г. | 16:47:42 ч.
Приложение №9
Изтегли
11pdf / 8.16 MB
Качено на: 5.05.2015 г. | 16:47:42 ч.
Приложение №10
Изтегли
pdf / 8.40 MB
Качено на: 5.05.2015 г. | 16:47:42 ч.
Приложение №11
Изтегли
pdf / 509.26 KB
Качено на: 5.05.2015 г. | 16:47:42 ч.
Приложение №12
Изтегли
1pdf / 3.61 MB
Качено на: 5.05.2015 г. | 16:47:42 ч.
Приложение №13
Изтегли
2pdf / 1.60 MB
Качено на: 5.05.2015 г. | 16:47:42 ч.
Приложение №14
Изтегли
3pdf / 1.37 MB
Качено на: 5.05.2015 г. | 16:47:42 ч.
Приложение №15
Изтегли
11pdf / 8.59 MB
Качено на: 5.05.2015 г. | 16:47:42 ч.
Приложение №16
Изтегли
pdf / 1.98 MB
Качено на: 5.05.2015 г. | 16:47:42 ч.
Приложение №17
Изтегли
Качено на: 8.05.2015 г. | 14:54:26 ч.
Прилож. №1
Изтегли
Качено на: 8.05.2015 г. | 14:54:26 ч.
Прилож. №2
Изтегли
Качено на: 8.05.2015 г. | 14:54:26 ч.
Прилож. №3
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот