Община Русе

Номер: 2015-033
Публикувано на: 5.05.2015 г. | 11:01:48 ч.
Провеждане на чуждоезиково обучение по английски език за служители на Община Русе“ за целите на проект „Община Русе – интелигентна и ефективна държавна администрация”, одобрен за финансиране с Договор за безвъзмездна финансова помощ №М13-22-140/05.08.2015
Процедура: Публична покана
Print
Email
Изтегли
docx / 114.59 KB
Качено на: 5.05.2015 г. | 11:01:48 ч.
Образци на документи
Изтегли
Качено на: 5.05.2015 г. | 11:02:13 ч.
Публична покана
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот