Община Русе

Номер: 2015-032
Публикувано на: 5.05.2015 г. | 10:56:41 ч.
,,Доставка на компютърна и периферна техника по обособени позиции за Община Русе и за всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които нямат статут на юридически лица и не са възложители по ЗОП``
Процедура: Открита процедура
Print
Email
Изтегли
rar / 172.20 KB
Качено на: 5.05.2015 г. | 10:56:41 ч.
образци
Изтегли
Качено на: 5.05.2015 г. | 11:01:00 ч.
решение
Изтегли
Качено на: 5.05.2015 г. | 11:01:00 ч.
обявление
Изтегли
pdf / 30.50 KB
Качено на: 22.05.2015 г. | 16:56:28 ч.
отговор на запитване
Изтегли
pdf / 109.20 KB
Качено на: 3.07.2015 г. | 17:29:11 ч.
протокол 1
Изтегли
pdf / 52.96 KB
Качено на: 20.07.2015 г. | 17:21:59 ч.
протокол 2
Изтегли
pdf / 73.24 KB
Качено на: 20.07.2015 г. | 17:21:59 ч.
протокол 3
Изтегли
pdf / 107.43 KB
Качено на: 20.07.2015 г. | 17:21:59 ч.
решение за класиране
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот