Община Русе

Номер: 2015-031
Публикувано на: 28.04.2015 г. | 15:34:33 ч.
Доставка на дезинфектанти, почистващи, перилни препарати, на санитарни и битови материали за нуждите на Община Русе и второстепенните разпоредители, които не са самостоятелни ЮЛ и не са възложители по ЗОП
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Изтегли
xlsx / 21.06 KB
Качено на: 28.04.2015 г. | 16:00:12 ч.
Приложение №1
Изтегли
xlsx / 15.40 KB
Качено на: 28.04.2015 г. | 16:00:12 ч.
Приложение №2
Изтегли
doc / 51.50 KB
Качено на: 28.04.2015 г. | 16:00:12 ч.
Образец №1
Изтегли
doc / 62.00 KB
Качено на: 28.04.2015 г. | 16:00:12 ч.
Образец №2
Изтегли
doc / 66.50 KB
Качено на: 28.04.2015 г. | 16:00:12 ч.
Образец №3
Изтегли
doc / 43.50 KB
Качено на: 28.04.2015 г. | 16:00:12 ч.
Образец №4
Изтегли
doc / 36.00 KB
Качено на: 28.04.2015 г. | 16:00:12 ч.
Образец №5
Изтегли
doc / 39.00 KB
Качено на: 28.04.2015 г. | 16:00:12 ч.
Образец №6
Изтегли
doc / 48.00 KB
Качено на: 28.04.2015 г. | 16:00:12 ч.
Образец №7
Изтегли
doc / 36.00 KB
Качено на: 28.04.2015 г. | 16:00:12 ч.
Образец №8
Изтегли
doc / 51.00 KB
Качено на: 28.04.2015 г. | 16:00:12 ч.
Образец №9
Изтегли
doc / 49.50 KB
Качено на: 28.04.2015 г. | 16:00:12 ч.
Образец №10
Изтегли
docx / 16.68 KB
Качено на: 28.04.2015 г. | 16:00:12 ч.
Образец №12
Изтегли
docx / 15.15 KB
Качено на: 28.04.2015 г. | 16:00:12 ч.
Образец №13
Изтегли
doc / 54.00 KB
Качено на: 28.04.2015 г. | 16:10:08 ч.
Проект на договор
Изтегли
Качено на: 11.05.2015 г. | 14:19:25 ч.
Решение за промяна
Изтегли
pdf / 19.24 KB
Качено на: 1.06.2015 г. | 17:52:32 ч.
запитване
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот