Община Русе

Номер: 2015-030
Публикувано на: 23.04.2015 г. | 14:14:26 ч.
Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при изпълнение на „инженеринг за обновяване за енергийна ефективн
Процедура: Публична покана
Print
Email

Предмет на обществената поръчка е:

Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при изпълнение на „инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, както следва: блок „Райна Княгиня“, ул. „Яна Войвода“ №1, гр. Русе; блок №4, ул. „България“ №77, гр. Мартен; блок №7а, ул. „Изола планина“ №28, гр. Русе; блок „Неофит Рилски“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №25, гр. Русе.

Изтегли
Качено на: 23.04.2015 г. | 14:15:13 ч.
Публична покана
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот