Община Русе

Номер: 2015-025
Публикувано на: 2.04.2015 г. | 11:14:33 ч.
„Доставка на машина за раздробяване на дървесина за нуждите на ОП
Процедура: Публична покана
Print
Email

Изтегли
pdf / 107.31 KB
Качено на: 2.04.2015 г. | 11:20:47 ч.
Публична покана
Изтегли
docx / 31.69 KB
Качено на: 2.04.2015 г. | 11:22:07 ч.
Образец №1
Изтегли
opdoc / 49.00 KB
Качено на: 2.04.2015 г. | 11:22:07 ч.
Образец №2
Изтегли
doc / 44.00 KB
Качено на: 2.04.2015 г. | 11:22:07 ч.
Образец №3
Изтегли
doc / 49.50 KB
Качено на: 2.04.2015 г. | 11:22:07 ч.
Проект на договор
Изтегли
doc / 39.00 KB
Качено на: 2.04.2015 г. | 11:22:07 ч.
Технически условия
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот