Община Русе

Номер: 2015-021
Публикувано на: 19.03.2015 г. | 14:39:00 ч.
„Поддържане чистотата и проводимостта на дъждоприемните шахти, в т.ч. снегопочистване и зимно поддържане на териториите за обществено ползване на гр. Русе.“
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Изтегли
doc / 52.50 KB
Качено на: 19.03.2015 г. | 15:17:11 ч.
Образец №1
Изтегли
doc / 63.00 KB
Качено на: 19.03.2015 г. | 15:17:11 ч.
Образец №2
Изтегли
47, ал 9 от ЗОПdoc / 66.00 KB
Качено на: 19.03.2015 г. | 15:17:11 ч.
Образец №3
Изтегли
doc / 43.00 KB
Качено на: 19.03.2015 г. | 15:17:11 ч.
Образец №4
Изтегли
doc / 36.00 KB
Качено на: 19.03.2015 г. | 15:17:11 ч.
Образец №6
Изтегли
doc / 38.50 KB
Качено на: 19.03.2015 г. | 15:17:11 ч.
Образец №7
Изтегли
doc / 48.00 KB
Качено на: 19.03.2015 г. | 15:17:11 ч.
Образец №8
Изтегли
doc / 35.00 KB
Качено на: 19.03.2015 г. | 15:17:11 ч.
Образец №9
Изтегли
doc / 58.00 KB
Качено на: 19.03.2015 г. | 15:17:11 ч.
Образец №10
Изтегли
doc / 86.00 KB
Качено на: 19.03.2015 г. | 15:17:11 ч.
Образец №11
Изтегли
docx / 16.35 KB
Качено на: 19.03.2015 г. | 15:17:11 ч.
Образец №13
Изтегли
docx / 15.02 KB
Качено на: 19.03.2015 г. | 15:17:11 ч.
Образец №14
Изтегли
doc / 131.50 KB
Качено на: 19.03.2015 г. | 15:17:11 ч.
Проект на договор
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот