Община Русе

Номер: 2015-020
Публикувано на: 19.03.2015 г. | 09:58:36 ч.
ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169 АЛ. 1, Т. (1 - 5) И АЛ. 2 ОТ ЗУТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
Процедура: Публична покана
Print
Email
Изтегли
Качено на: 19.03.2015 г. | 10:02:10 ч.
Публична покана
Изтегли
xls / 32.50 KB
Качено на: 24.11.2015 г. | 13:43:53 ч.
Извършено плащане 1
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот