Община Русе

Номер: 2015-019
Публикувано на: 11.03.2015 г. | 11:07:11 ч.
Доставка на адаптирани млека за деца от 0 до 1 год. за ЦНСТ, ЗМБ, ДЦДУ
Процедура: Публична покана
Print
Email

Изтегли
pdf / 163.20 KB
Качено на: 11.03.2015 г. | 11:08:52 ч.
Публична покана
Изтегли
doc / 203.50 KB
Качено на: 11.03.2015 г. | 11:08:52 ч.
Образец №1
Изтегли
предлdoc / 203.50 KB
Качено на: 11.03.2015 г. | 11:08:52 ч.
Образец №2
Изтегли
doc / 199.50 KB
Качено на: 11.03.2015 г. | 11:08:52 ч.
Образец №3
Изтегли
doc / 197.00 KB
Качено на: 11.03.2015 г. | 11:08:52 ч.
Приложение №1
Изтегли
doc / 244.00 KB
Качено на: 11.03.2015 г. | 11:08:52 ч.
Проект на договор
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот