Община Русе

Номер: 2015-017
Публикувано на: 6.03.2015 г. | 11:14:47 ч.
Популяризиране на Проект „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год. в Община Русе”
Процедура: Публична покана
Print
Email

Изтегли
pdf / 132.92 KB
Качено на: 6.03.2015 г. | 11:22:57 ч.
Публична покана
Изтегли
doc / 209.00 KB
Качено на: 6.03.2015 г. | 11:22:57 ч.
Образец №1
Изтегли
prdoc / 208.50 KB
Качено на: 6.03.2015 г. | 11:22:57 ч.
Образец №2
Изтегли
doc / 220.50 KB
Качено на: 6.03.2015 г. | 11:22:57 ч.
Образец №3
Изтегли
doc / 248.00 KB
Качено на: 6.03.2015 г. | 11:22:57 ч.
Проект на договор
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот