Община Русе

Номер: 2015-015
Публикувано на: 26.02.2015 г. | 09:18:39 ч.
„Изпълнение на дейности по информация и публичност” по проект BG06-243 „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в Община Русе”
Процедура: Публична покана
Print
Email
Изтегли
docx / 71.16 KB
Качено на: 26.02.2015 г. | 09:18:39 ч.
Образци на документи
Изтегли
docx / 54.47 KB
Качено на: 26.02.2015 г. | 09:18:39 ч.
Проект на договор
Изтегли
Качено на: 26.02.2015 г. | 09:21:22 ч.
Публична покана
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот