Община Русе

Номер: 2015-008
Публикувано на: 11.02.2015 г. | 14:27:30 ч.
Предмет: „Обществен паркинг в съществуващи подземни нива от Театрален комплекс“. Поръчката предвижда изпълнението на СМР за обособяването на самостоятелен обект - обществен паркинг, като функциониращ първи етап от бъдещ Търговско–административен комплекс,
Процедура: Открита процедура
Print
Email
Изтегли
В и Кrar / 7.81 MB
Качено на: 11.02.2015 г. | 14:36:13 ч.
Проект - ЧАСТ: ВиК
Изтегли
ПБrar / 2.81 MB
Качено на: 11.02.2015 г. | 14:36:13 ч.
Проект - ПБ
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот