Община Русе

Номер: 2015-003
Публикувано на: 27.01.2015 г. | 15:52:17 ч.
Организация на обучения за целите на проект „Община Русе–интелигентна и ефективна държавна администрация” одобрен за финансиране с Договор за безвъзмездна финансова помощ №М13-22-140/05.08.2014 г по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013
Процедура: Публична покана
Print
Email

Предмет на поръчката е:

Организация на обучения за целите на проект „Община Русе – интелигентна и ефективна държавна администрация” одобрен за финансиране с Договор за безвъзмездна финансова помощ№ М13-22-140/05.08.2014г по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 - „Провеждане на чуждоезиково обучение по английски език за служители на Община Русе“;

Обособена позиция 2 - „Провеждане на обучителни семинари по „меки умения“ за служители на ръководни и експертни позиции на Община Русе“.

Изтегли
Качено на: 27.01.2015 г. | 15:52:17 ч.
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот