Община Русе

Номер: 2015-001
Публикувано на: 7.01.2015 г. | 09:05:15 ч.
Избор на предприятие за предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга за нуждите на Община Русе и на всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица и самостоятелни възложители по ЗОП
Процедура: Публична покана
Print
Email
Изтегли
docx / 29.44 KB
Качено на: 7.01.2015 г. | 14:41:07 ч.
Проект на договор
Изтегли
042015xls / 33.00 KB
Качено на: 20.07.2015 г. | 11:30:15 ч.
Изтегли
05 - 31052015гxlsx / 11.06 KB
Качено на: 20.07.2015 г. | 11:30:15 ч.
Изтегли
062015xls / 31.00 KB
Качено на: 20.07.2015 г. | 11:30:15 ч.
Изтегли
122015xls / 33.50 KB
Качено на: 5.01.2016 г. | 17:05:58 ч.
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот