Община Русе

Номер: 2014-017
Публикувано на: 23.12.2014 г. | 12:12:07 ч.
„Събиране на битови отпадъци, в т.число разделно събрани битови биоразградими отпадъци, на територията на град Русе и транспортирането им съоръжения/инсталации за третиране на отпадъци”
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Изтегли
doc / 73.00 KB
Качено на: 23.12.2014 г. | 12:12:07 ч.
Проект на договор
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот