Община Русе

Номер: 2014-013
Публикувано на: 2.12.2014 г. | 14:51:32 ч.
Доставка на горива за нуждите на Община Русе,както следва: 1.Дизелово гориво и бензин А95 за нуждите на автопарка на общинско предприятие “Комунални дейности”; 2.Доставка на дизелово гориво за отопление, маркиран- червен за нуждите на ДВФУ
Процедура: Договаряне без обявление
Print
Email

Изтегли
pdf / 19.63 MB
Качено на: 22.12.2014 г. | 13:36:31 ч.
Борсов договор
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот