Община Русе

Номер: 2014-012
Публикувано на: 28.11.2014 г. | 10:22:03 ч.
Доставка на материали за нуждите на общинските предприятия
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Изтегли
KDpdf / 593.89 KB
Качено на: 28.11.2014 г. | 15:05:58 ч.
Обявление за поръчка
Изтегли
doc / 75.50 KB
Качено на: 28.11.2014 г. | 15:05:58 ч.
Заглавна
Изтегли
docx / 30.22 KB
Качено на: 28.11.2014 г. | 15:05:58 ч.
Проект на договор
Изтегли
docx / 52.92 KB
Качено на: 28.11.2014 г. | 15:05:58 ч.
Приложение №1
Изтегли
doc / 48.50 KB
Качено на: 28.11.2014 г. | 15:24:37 ч.
Образец №1
Изтегли
doc / 41.50 KB
Качено на: 28.11.2014 г. | 15:25:01 ч.
Образец №2
Изтегли
doc / 36.00 KB
Качено на: 28.11.2014 г. | 15:25:17 ч.
Образец №3
Изтегли
doc / 42.50 KB
Качено на: 28.11.2014 г. | 15:25:35 ч.
Образец №4
Изтегли
doc / 43.50 KB
Качено на: 28.11.2014 г. | 15:25:54 ч.
Образец №5
Изтегли
doc / 32.50 KB
Качено на: 28.11.2014 г. | 15:26:22 ч.
Образец №6
Изтегли
doc / 34.00 KB
Качено на: 28.11.2014 г. | 15:26:44 ч.
Образец №7
Изтегли
doc / 30.50 KB
Качено на: 28.11.2014 г. | 15:27:15 ч.
Образец №8
Изтегли
doc / 31.50 KB
Качено на: 28.11.2014 г. | 15:27:28 ч.
Образец №9
Изтегли
doc / 52.50 KB
Качено на: 28.11.2014 г. | 15:27:43 ч.
Образец №10
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот