Община Русе

Номер: 2014-011
Публикувано на: 25.11.2014 г. | 15:30:44 ч.
Изграждане на обект: „Рехабилитация и реконструкция на пътно кръстовище на довеждащ път ОТ9482 – събирателна улица в Индустриален парк, гр. Русе”.
Процедура: Публична покана
Print
Email
Изтегли
Качено на: 25.11.2014 г. | 15:30:44 ч.
Изтегли
docx / 31.17 KB
Качено на: 25.11.2014 г. | 15:30:44 ч.
Оферта
Изтегли
doc / 43.50 KB
Качено на: 25.11.2014 г. | 15:30:44 ч.
Ценово предложение
Изтегли
doc / 86.50 KB
Качено на: 25.11.2014 г. | 15:30:44 ч.
Проект на договор
Изтегли
docx / 15.97 KB
Качено на: 25.11.2014 г. | 15:30:44 ч.
Справка-декларация
Изтегли
pdf / 322.35 KB
Качено на: 6.01.2015 г. | 15:39:04 ч.
Договор
Изтегли
pdf / 47.31 KB
Качено на: 7.01.2015 г. | 09:10:02 ч.
Оферта
Изтегли
pdf / 30.06 KB
Качено на: 7.01.2015 г. | 09:10:02 ч.
Ценово предложение
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот