Община Русе

Номер: 2014-010
Публикувано на: 10.11.2014 г. | 16:07:59 ч.
Публична покана по реда на глава 8 а от ЗОП с предмет Обществен превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от утвърдената Общинска и Републиканска транспортни схеми по 15 обособени позиции
Процедура: Публична покана
Print
Email
Изтегли
Качено на: 10.11.2014 г. | 16:07:59 ч.
Изтегли
rar / 51.00 KB
Качено на: 10.11.2014 г. | 16:07:59 ч.
образци
Изтегли
pdf / 106.47 KB
Качено на: 18.12.2014 г. | 11:45:38 ч.
protokol
Изтегли
pdf / 677.84 KB
Качено на: 19.02.2015 г. | 16:58:27 ч.
dogovori
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот