Община Русе

Номер: 2014-007
Публикувано на: 5.11.2014 г. | 14:44:51 ч.
Публична покана по реда на Глава осма
Процедура: Публична покана
Print
Email
"Организиране на информационни събития" по проект „Областен информационен център – Русе”
Община Русе изпълнява проект „Областен информационен център – Русе”, с регистрационен номер 0058-ОРЕ-3.3, финансиран по ОП «Техническа помощ» бюджетна линия BG161PO002-3.3.02, съгласно Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-3.3.02-0004-C0001. В рамките на проекта е предвидено провеждането на 3 различни по характер и насоченост групи събития, всяко от които включва мероприятия в гр. Русе и общините на област Русе. Темите на събитията са: 1."Да спортуваме заедно"; 2. "Нов програмен период"; 3. "Да насърчим бенефициента".
Изтегли
Качено на: 5.11.2014 г. | 14:44:51 ч.
Изтегли
doc / 343.00 KB
Качено на: 5.11.2014 г. | 14:48:58 ч.
Образец №1
Изтегли
doc / 341.00 KB
Качено на: 5.11.2014 г. | 14:48:58 ч.
Образец №2
Изтегли
doc / 340.50 KB
Качено на: 5.11.2014 г. | 14:48:58 ч.
Образец №3
Изтегли
doc / 352.50 KB
Качено на: 5.11.2014 г. | 14:48:58 ч.
Проект на договор
Изтегли
doc / 330.00 KB
Качено на: 5.11.2014 г. | 14:48:58 ч.
Технически условия
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот