Община Русе

Номер: 2014-006
Публикувано на: 31.10.2014 г. | 15:47:12 ч.
„Специфична експертна помощ за нуждите на Проект „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год., в Община Русе“, със сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.2.15-0005-C0001 по Схема за предоставяне на безвъзмездна фи
Процедура: Открита процедура
Print
Email

 

 

Лица за контакт:

Детелина Матева, ръководител на проекта;

Радостина Пейкова, координатор на проекта – 0882 35 17 69;

Лидия Петрова, мл. Експерт, отдел „Обществени поръчки“  - 082 881 725

Всички документи, информация и образци, необходими за подготовка на офертата могат да бъдат намерени в електронен вариан по-долу:

Изтегли
doc / 528.50 KB
Качено на: 31.10.2014 г. | 15:47:13 ч.
Изтегли
Качено на: 31.10.2014 г. | 15:47:13 ч.
Изтегли
Качено на: 31.10.2014 г. | 15:47:13 ч.
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот