Община Русе

Номер: 2014-003
Публикувано на: 21.10.2014 г. | 14:39:51 ч.
Договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 8 от Закона за обществени поръчки
Процедура: Договаряне без обявление
Print
Email

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) на допълнително възникналите дейности за обект: Реконструкция на бул. „Тутракан” от ОТ 10060 при пешеходен подлез „Захарен завод” до ОТ 10075 при кръгово кръстовище при ГКПП „Дунав мост”, гр. Русе, Община Русе, както следва: 1. Реконструкция на водопровод Ф 315 - нови (допълнителни) количества в сравнение със заложените в идейния инвестиционния проект, по който е изготвена офертата на Изпълнителя и възникнали като резултат от изготвения в рамките на Договор № ЗОП – 103/12.11.2013 г. работен проект. 2. Усилване на покрит канал – дейност, която не е била предвидена в идейния проект, но е заложена в работния проект, изготвен по горецитирания договор. 3. Проектиране и изпълнение на реконструкция на надземна лента за въглеподаване от пресипна станция “B” до опора №104 (по номерацията на опорите, приета от Топлофикация Русе ЕАД – собственик на трасето.) – дейност, която не фигурира нито в идейния инвестиционен проект, нито в изработения въз основа на него работен проект и за която е необходимо допълнително проектиране. 4. По част Електрическа - нови (допълнителни) количества, които не са били обект на идейния проект, но са заложени в работния проект, изготвен по горе цитирания договор. Нови (допълнителни) количества СМР, които ще се извършат при изпълнение на реконструкцията на надземна лента за въглеподаване.

Изтегли
Качено на: 21.10.2014 г. | 16:03:09 ч.
Решение
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот