Община Русе

Номер: 2014-002
Публикувано на: 10.10.2014 г. | 10:37:39 ч.
Събаряне на обекти общинска собственост и обекти по Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на строежи или части от тях на територията на Община Русе и Наредба № 25 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконн
Процедура: Публична покана
Print
Email

Изтегли
Качено на: 10.10.2014 г. | 10:37:39 ч.
Изтегли
docx / 31.04 KB
Качено на: 10.10.2014 г. | 10:45:58 ч.
Образец №1
Изтегли
doc / 43.00 KB
Качено на: 10.10.2014 г. | 10:45:58 ч.
Образец №2
Изтегли
doc / 43.50 KB
Качено на: 10.10.2014 г. | 10:45:58 ч.
Образец №3
Изтегли
doc / 65.50 KB
Качено на: 10.10.2014 г. | 10:45:58 ч.
Проект на договор
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот