Община Русе

Номер: 2016-046
Публикувано на: 14.04.2016 г. | 15:33:54 ч.
Подпомагане управлението на проектни предложения на община Русе, финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“, включени в Инвестиционната програма на общината, в рамките на предвидения гарантиран бюджет
Процедура: Открита процедура
Print
Email
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот