Община Русе

Номер: 2016-045
Публикувано на: 14.04.2016 г. | 15:02:33 ч.
Строително-монтажни работи на обекти в изпълнение на проект „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе“, изпълняван по договор BG04-02-03-044-010 по програма BG04 „Енергийна ефективност и в
Процедура: Открита процедура
Print
Email
Изтегли
Качено на: 14.04.2016 г. | 15:05:11 ч.
Технически проекти
Изтегли
rar / 45.25 KB
Качено на: 14.04.2016 г. | 15:05:29 ч.
Количествени сметки
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот