Община Русе

Номер: 2016-044
Публикувано на: 14.04.2016 г. | 14:45:19 ч.
„Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ на 10 сгради
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Изтегли
Качено на: 14.04.2016 г. | 14:47:15 ч.
обявление
Изтегли
Качено на: 14.04.2016 г. | 14:48:47 ч.
решение за откриване
Изтегли
Качено на: 14.04.2016 г. | 15:04:44 ч.
обследвания
Изтегли
Качено на: 26.04.2016 г. | 17:24:01 ч.
решение за промяна
Изтегли
pdf / 38.30 KB
Качено на: 28.04.2016 г. | 09:14:58 ч.
otgovor zapitvane
Изтегли
pdf / 168.75 KB
Качено на: 3.05.2016 г. | 11:43:49 ч.
otgovor zapitvane 2
Изтегли
doc / 282.50 KB
Качено на: 25.07.2016 г. | 17:00:16 ч.
протокол 1
Изтегли
docx / 288.19 KB
Качено на: 4.10.2016 г. | 14:56:46 ч.
протокол 2
Изтегли
docx / 143.37 KB
Качено на: 4.10.2016 г. | 14:57:07 ч.
протокол 3
Изтегли
pdf / 310.23 KB
Качено на: 4.10.2016 г. | 15:02:42 ч.
решение за класиране
Изтегли
pdf / 3.57 MB
Качено на: 19.12.2016 г. | 14:27:44 ч.
договор за об позиция 8
Изтегли
pdf / 4.23 MB
Качено на: 19.12.2016 г. | 14:41:27 ч.
договор за об позиция 9
Изтегли
pdf / 4.27 MB
Качено на: 19.12.2016 г. | 14:55:14 ч.
договор об позиция 6
Изтегли
pdf / 4.48 MB
Качено на: 19.12.2016 г. | 15:04:26 ч.
договор об позиция 3
Изтегли
pdf / 6.11 MB
Качено на: 19.12.2016 г. | 15:21:08 ч.
договор об позиция 1
Изтегли
pdf / 3.89 MB
Качено на: 19.12.2016 г. | 15:38:00 ч.
договор об позиция 2
Изтегли
pdf / 2.62 MB
Качено на: 19.12.2016 г. | 16:43:33 ч.
договор за об позиция 5
Изтегли
pdf / 1.15 MB
Качено на: 19.12.2016 г. | 16:53:23 ч.
договор за об позиция 4
Изтегли
pdf / 1.14 MB
Качено на: 19.12.2016 г. | 17:08:16 ч.
договор за об позиция 10
Изтегли
pdf / 1.19 MB
Качено на: 19.12.2016 г. | 17:19:20 ч.
договор за об позиция 7
Изтегли
Качено на: 19.12.2016 г. | 17:31:23 ч.
технически предложения
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот