Община Русе

Номер: 2016-042
Публикувано на: 14.04.2016 г. | 13:54:56 ч.
Избор на предприятие за предоставяне на съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Община Русе и на всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически ли
Процедура: Публична покана
Print
Email

Офертата се депозира в “Център за информационно и административно обслужване”, гише „Търговия и транспорт. Обществени поръчки“, в сградата на Община Русе на адрес: град Русе, пл.Свобода № 6.

Срок за подаване на офертите: 27.04.2016г.

Условия за отваряне на офертите: Дата 28.04.2016г. ; Място Община Русе, ет. 1, стая 136, 14:00 часа.

Изтегли
rar / 84.84 KB
Качено на: 14.04.2016 г. | 13:54:56 ч.
Образци на документи
Изтегли
doc / 109.50 KB
Качено на: 14.04.2016 г. | 13:54:56 ч.
Проект на договор
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот