Община Русе

Номер: 2016-041
Публикувано на: 14.04.2016 г. | 13:10:43 ч.
Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, с комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, при спазване на
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител за „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, с комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ), упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при изпълнение на „Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ за следните сгради по обособени позиции: Обособена позиция 1: • Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Райна Княгиня" №2, блок "Сирма войвода" • Многофамилна жилищна сграда в гр. Мартен, ул. "България" №73, блок №2 • Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Родопи" №4, блок "Руй планина" • Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, "Студентска" №5, блок "Кирил и Методий" Обособена позиция 2: • Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Околчица" №11, блок №83 • Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Рига" №12, блок "Жерав" • Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Измаил" №7, блок "Дилянка" Обособена позиция 3: • Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Чипровци" №18, блок "Чипровци" • Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Чипровци" №14, блок "Клисура" • Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Доростол" №156, блок "Охрид"

Изтегли
Качено на: 26.04.2016 г. | 16:43:14 ч.
Решение за промяна
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот