Община Русе

Номер: 2016-040
Публикувано на: 14.04.2016 г. | 11:42:09 ч.
Извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти на всяка сграда със същественото изискване по чл. 169 , ал. 1, т. 6 от ЗУТ при изпълнение на Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната
Процедура: Открита процедура
Print
Email
Изтегли
Качено на: 26.04.2016 г. | 16:43:53 ч.
Решение за промяна
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот