Община Русе

Номер: 2016-039
Публикувано на: 14.04.2016 г. | 11:11:21 ч.
„Събиране на битови отпадъци, в т.число разделно събрани битови биоразградими отпадъци, на територията на 13 населени места, с.о. ДЗС, кварталите: „Средна Кула“, „Долапите“ и „Образцов Чифлик“ на територията на община Русе
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Изтегли
doc / 92.00 KB
Качено на: 14.04.2016 г. | 11:18:46 ч.
Проект на договор
Изтегли
docx / 63.20 KB
Качено на: 14.04.2016 г. | 11:18:46 ч.
Технически условия
Изтегли
doc / 52.50 KB
Качено на: 14.04.2016 г. | 11:22:10 ч.
Образец №1
Изтегли
doc / 63.50 KB
Качено на: 14.04.2016 г. | 11:22:10 ч.
Образец №2
Изтегли
47, ал 9 от ЗОПdoc / 66.50 KB
Качено на: 14.04.2016 г. | 11:22:10 ч.
Образец №3
Изтегли
doc / 44.00 KB
Качено на: 14.04.2016 г. | 11:22:10 ч.
Образец №4
Изтегли
doc / 36.50 KB
Качено на: 14.04.2016 г. | 11:22:10 ч.
Образец №6
Изтегли
doc / 39.00 KB
Качено на: 14.04.2016 г. | 11:22:10 ч.
Образец №7
Изтегли
doc / 47.50 KB
Качено на: 14.04.2016 г. | 11:22:10 ч.
Образец №8
Изтегли
doc / 35.00 KB
Качено на: 14.04.2016 г. | 11:22:10 ч.
Образец №9
Изтегли
doc / 61.50 KB
Качено на: 14.04.2016 г. | 11:22:10 ч.
Образец №10
Изтегли
doc / 55.50 KB
Качено на: 14.04.2016 г. | 11:22:10 ч.
Образец №11
Изтегли
docx / 16.41 KB
Качено на: 14.04.2016 г. | 11:22:10 ч.
Образец №13
Изтегли
docx / 15.19 KB
Качено на: 14.04.2016 г. | 11:22:10 ч.
Образец на документ 14
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот