Община Русе

Номер: 2014-001
Публикувано на: 8.10.2014 г. | 11:21:47 ч.
Обследване и изготвяне на технически паспорти, обследване на енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради за обществено обслужване. Работата по поръчката се състои в две направления от дейности.
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Предмет на обществената поръчка е:

Обследване и изготвяне на технически паспорти, обследване на енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради за обществено обслужване.Работата по поръчката се състои в две направления от дейности:

 

Дейност 1 – Обследване и изготвяне на технически паспорти на съществуващи строежи съгл. Наредба №5 от 28.12.2006г за техническите паспорти на строежите на обекти:

Поддейност 1.1. Недвижими културни ценности от национално значение.

Поддейност 1.2. Други сгради за обществено обслужване, различни от попадащите в поддейност 1.1.

 

Дейност 2 - Обследване на енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради съгласно Наредба №16-1594 от 13.11.2013 г. както следва:

Поддейност 2.1. Обследване за реализирани енергийни спестявания съгл.чл.2, ал.4 от Наредба №16-1594 на ЦДГ „Незабравка” - 2, ул. Българска морава 7а, гр.Русе.

Поддейност 2.2. Обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация съгласно чл.2, ал.2 и 3 от Наредба №16-1594.

Изтегли
Качено на: 8.10.2014 г. | 11:49:40 ч.
Решение
Изтегли
Качено на: 8.10.2014 г. | 11:49:57 ч.
Обявление
Изтегли
docx / 79.63 KB
Качено на: 8.10.2014 г. | 11:50:45 ч.
Образци
Изтегли
docx / 51.51 KB
Качено на: 8.10.2014 г. | 20:00:47 ч.
Проект на договор
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот