Община Русе

Номер: 2016-036
Публикувано на: 11.04.2016 г. | 16:17:29 ч.
Извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти на всяка сграда със същественото изискване по чл. 169 , ал. 1, т. 6 от ЗУТ при изпълнение на „Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител за „Извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти на всяка сграда със същественото изискване по чл. 169 , ал. 1, т. 6 от ЗУТ при изпълнение на „Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ за същите сгради по обособени позиции: Обособена позиция 1: • Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Антим Първи“ №1, бл. "Пловдив"; • Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Слави Шкаров" №7, бл. 305; • Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Згориград" №70, бл. "Крали Марко"; Обособена позиция 2: • Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Студен кладенец" №37, бл. "Ледено езеро - А"; • Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Митрополит Григорий" №6, бл. "Родина"; • Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Лисец"№1, бл. "Беласица"; • Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Рига" №22, бл. "Балчо Войвода"

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот