Община Русе

Номер: 2016-034
Публикувано на: 7.04.2016 г. | 10:08:43 ч.
Осигуряване на външни оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020
Процедура: Публична покана
Print
Email
Изтегли
doc / 84.00 KB
Качено на: 7.04.2016 г. | 10:08:43 ч.
Приложение 2 - Оферта
Изтегли
Качено на: 7.04.2016 г. | 10:36:18 ч.
Публична покана
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот