Община Русе

Номер: 2016-033
Публикувано на: 6.04.2016 г. | 13:42:53 ч.
Изпълнение на авторски надзор по време на извършването на строително-монтажни работи на обекти по проект „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе“, по договор BG04-02-03-044-010 по прогр
Процедура: Договаряне без обявление
Print
Email
Изтегли
doc / 514.50 KB
Качено на: 6.04.2016 г. | 13:42:53 ч.
покана и образци
Изтегли
Качено на: 6.04.2016 г. | 13:47:49 ч.
решение за откриване
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот