Община Русе

Номер: 2016-032
Публикувано на: 4.04.2016 г. | 16:53:39 ч.
Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги / включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали/ на автомобили, собственост на Община Русе и второстепенни разпоредители, които не са възложители по
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Срок за получаване на документация за участие

09.05.2016 г.  Час: 17:00

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

09.05.2016 г.  Час: 17:00
 
Условия при отваряне на офертите
 
Дата: 10.05.2016 г.  Час: 14:00

 

Място

Община Русе, пл. Свобода 6, ет. 3, Заседателна зала

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот