Община Русе

Номер: 2016-031
Публикувано на: 1.04.2016 г. | 16:03:42 ч.
Изготвяне на актуализирани стратегически карти за шум (СШК) за агломерация Русе
Процедура: Публична покана
Print
Email

Изтегли
Качено на: 1.04.2016 г. | 16:04:50 ч.
Публична покана
Изтегли
doc / 92.00 KB
Качено на: 1.04.2016 г. | 16:04:50 ч.
Образци на документи
Изтегли
docx / 25.40 KB
Качено на: 1.04.2016 г. | 16:04:50 ч.
Проект на договор
Изтегли
doc / 127.00 KB
Качено на: 1.04.2016 г. | 16:04:50 ч.
Технически условия
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот