Община Русе

Номер: 2016-030
Публикувано на: 1.04.2016 г. | 09:05:52 ч.
Изпълнение на дейности по публичност и информация в изпълнение на проект Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе, изпълняван по договор BG04-02-03-044-010 по програма BG04 Енергийна ефек
Процедура: Открита процедура
Print
Email
Изтегли
pdf / 431.57 KB
Качено на: 1.07.2016 г. | 15:23:00 ч.
Сключен договор
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот