Община Русе

Номер: 2016-028
Публикувано на: 30.03.2016 г. | 15:17:59 ч.
Доставка на готова храна за нуждите на Проект: „Кризисен център на територията на община Русе за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак и предоставяне на услуги в него“
Процедура: Публична покана
Print
Email

Изтегли
Качено на: 30.03.2016 г. | 15:21:04 ч.
Публична покана
Изтегли
doc / 100.50 KB
Качено на: 30.03.2016 г. | 15:21:04 ч.
Образци на документи
Изтегли
docx / 100.15 KB
Качено на: 30.03.2016 г. | 15:21:04 ч.
Проект на договор
Изтегли
docx / 23.49 KB
Качено на: 30.03.2016 г. | 15:21:04 ч.
Технически условия
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот