Община Русе

Номер: 2016-027
Публикувано на: 30.03.2016 г. | 15:03:05 ч.
Детайлно обследване на яз. Николово и яз. Образцов чифлик и изработване на технически паспорт
Процедура: Публична покана
Print
Email
Изтегли
Качено на: 30.03.2016 г. | 15:11:10 ч.
Публична покана
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот