Община Русе

Номер: 2016-023
Публикувано на: 23.03.2016 г. | 15:30:09 ч.
Изработка и доставка на мебели за нуждите на Община Русе и проекти на Община Русе по четири обособени позиции
Процедура: Публична покана
Print
Email

Изтегли
Качено на: 23.03.2016 г. | 15:35:38 ч.
Публична покана
Изтегли
xlsx / 15.40 KB
Качено на: 23.03.2016 г. | 15:35:38 ч.
Технически условия
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот