Община Русе

Номер: 2016-022
Публикувано на: 22.03.2016 г. | 17:00:03 ч.
Изготвяне на обследване за енергийна ефективност на системите за външно изкуствено осветление на населените места на територията на Община Русе.
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Предметът на настоящата поръчка е изготвяне на обследване за енергийна ефективност на системите за външно изкуствено осветление съгласно изискванията на законодателството и по-специално Закона за енергийната ефективност и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане, на населените места на територията на Община Русе. Обследването за енергийна ефективност на системите за изкуствено външно осветление е първия етап в процеса на модернизиране на системите за осветление на територията на Община Русе, като целта на Община Русе е осигуряване на финансиране за последващите дейности от Националния доверителен екофонд (НДЕФ), съгласно Инвестиционна програма за климата (ИПК).

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

19.04.2016 г.  Час: 17:00
 
Условия при отваряне на офертите
 20.04.2016 г.  Час: 14:00

Място

гр. Русе, пл. Свобода, 6, Община Русе, ет. 3, Заседателна зала

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот