Община Русе

Номер: 2016-021
Публикувано на: 21.03.2016 г. | 15:57:07 ч.
Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, по седем обособени позиции
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Предмет на обществената поръчка е:

„Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ на следните сгради по обособени позиции: 1.Обособена позиция №1: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Слави Шкаров" №7, бл. 305; 2.Обособена позиция №2: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Згориград" №70, бл. "Крали Марко"; 3.Обособена позиция №3: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Студен кладенец" №37, бл. "Ледено езеро - А"; 4.Обособена позиция №4: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Митрополит Григорий" №6, бл. "Родина"; 5.Обособена позиция №5: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Лисец"№1, бл. "Беласица"; 6.Обособена позиция №6: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Рига“ №22, бл. „Балчо Войвода“; 7.Обособена позиция №7: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Антим Първи“ №1, бл. „Пловдив“.

Изтегли
Качено на: 21.03.2016 г. | 16:05:41 ч.
Обследвания
Изтегли
Качено на: 7.04.2016 г. | 15:25:04 ч.
Решение за промяна
Изтегли
pdf / 124.21 KB
Качено на: 20.01.2017 г. | 13:38:46 ч.
Поправка
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот