Община Русе

Номер: 2016-020
Публикувано на: 18.03.2016 г. | 11:40:53 ч.
Изпълнение на специализиран и случаен превоз, във връзка с реализация на Проект „Интегриран подход на Община Русе за интегриране на роми и другите уязвими групи на територията на общини в област Русе“, финансиран по Българо-швейцарска програма за подкрепа
Процедура: Публична покана
Print
Email
Изтегли
docx / 114.43 KB
Качено на: 18.03.2016 г. | 11:44:32 ч.
Образци на документи
Изтегли
doc / 180.00 KB
Качено на: 18.03.2016 г. | 11:44:49 ч.
Проект на договор
Изтегли
Качено на: 18.03.2016 г. | 11:45:12 ч.
Публична покана
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот