Община Русе

Номер: 2016-018
Публикувано на: 14.03.2016 г. | 16:35:23 ч.
Проектиране, строителство и авторски надзор във връзка с преустройство и промяна предназначението на втори етаж от съществуваща сграда с идентификатор 63427.8.693.3 на бивше училище „Стефан Караджа“ в „Кризисен център за жертви на домашно насилие и насил
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Предмет на обществената поръчка е:

Проектиране, строителство и авторски надзор във връзка с преустройство и промяна предназначението на втори етаж от съществуваща сграда с идентификатор 63427.8.693.3 на бивше училище „Стефан Караджа“ в „Кризисен център за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак“ и външен асансьор – УПИ II-340 в кв.ИПЗ, гр. Русе, ул. „Тракия“ №25, идентификатор 63427.8.693 по Кадастралната карта на гр. Русе.

Изтегли
Качено на: 14.03.2016 г. | 16:48:31 ч.
Решение
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот