Община Русе

Номер: 2016-017
Публикувано на: 2.03.2016 г. | 11:44:37 ч.
Строително-монтажни работи на обекти в изпълнение на проект „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе“
Процедура: Открита процедура
Print
Email
Изтегли
Качено на: 2.03.2016 г. | 12:03:02 ч.
Технически проекти
Изтегли
Качено на: 10.03.2016 г. | 17:03:12 ч.
Решение за промяна
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот